Lezingen

De volgende lezingen zullen o.a. worden aangeboden:

-Basis anatomie van het paard
-Bewegingsleer van het paard
-De rug van het paard beter begrijpen
-Op de juiste wijze naar nageeflijkheid van het paard
-Trainingsleer
-De verschillende karaktertypen van het paard
-Het geven van de juiste hulpen
-De logica van de laterale oefeningen
-De zit van de ruiter