Werkwijze

In mijn werk met paarden ben ik steeds op zoek naar de optimale golflengte/frequentie die samenvalt met de juiste balans voor dat moment. In mijn ogen heeft elk paard en elke oefening ieder zijn eigen afstemming. Bij het ontstaan van problemen heeft het vaak ermee te maken dat de “juiste” frequentie simpelweg nog niet gevonden is…
De kunst is namelijk om deze per paard te vinden. Daarom is elke aanpak ook individueel.

Zowel tijdens het training als lesgeven ben ik er mee bezig om dit bewustzijn te vergroten. Dit ontstaat uit een combinatie van ervaring, kennis en vooral ook veel gevoel. In mijn werk kom ik heel vaak tegen dat mensen tegen mij zeggen:” Ja, eigenlijk had ik dat gevoel ook al.., maar durfde er niet naar te luisteren…” Terwijl “dat” gevoel juist in het werken met paarden zo belangrijk is. Wordt dit nog gecombineerd met een nodige dosis basiskennis ontremd het wezen paard, kan er vanuit een stabiele basis gewerkt worden en krijgen zowel ruiter als paard optimaal de kans zich te ontplooien.

Daarom luidt mijn slogan ook:” Ontwikkeling van kennis samen met gevoel.”

Hierbij houd ik o.a. de volgende stelregels altijd in acht:
-“Komt datgene wat ik doe het welzijn van het paard ten goede?”
-“Wordt het paard door de training bewuster van zijn lijf gemaakt en in het bijzonder van de achterbenen?”
-“Gebeurt datgene wat ik vraag op basis van rust, wederzijds respect en communicatie?”
-“Is er ook nog sprake van een speels element cq. plezier?”
-“Blijf ik bereid om de reacties van het paard en daaruit volgende situaties ook weer terug te koppelen naar mijzelf en blijf ik bereid om mezelf te blijven ontwikkelen?”

Enkele uitgangspunten zijn verder:
-“Energie zonder spanning”
-“Door loslaten juiste meer controle”
-“Geef zelf het goede voorbeeld”
-“Passive Leadership”
-“Er moet eerst altijd sprake zijn van een connectie”
-“Streef altijd naar zachtere en kleinere hulpen”

Uiteindelijk is het doel dat we zoveel mogelijk vanuit intentie en lichaamstaal samen met het paard kunnen doen.